Wola Ludu – czyli Narodnaya Volya

Dzisiaj przedstawiamy rys historyczny jednej z szalenie ciekawych organizacji jakie kiedyś działały na terenie Imperium Rosyjskiego. Mowa oczywiście o grupie „Wola Ludu” .

Była to organizacja rosyjskich rewolucjonistów , którym celem priorytetowym było obalenie caratu. Jej początek datuje się na 1879 rok.  Została powołana do życia w lesie koło Lipiecka w wyniku rozłamu organizacji „Ziemla i Wola”. Działała stosunkowo krótko,  ale jakże ciekawa była to działalność!

13 marca 1881  car rosyjski Aleksander II zginął w zamachu bombowym dokonanym przez działacza organizacji „Wola Ludu” , Polaka – Ignacego Hryniewieckiego. Po zabiciu rosyjskiego imperatora wszystkie oczy w kraju i za granicą były zwrócone na rewolucjonistów z „Woli Ludu”. Organizacja została praktycznie rozbita w następstwie licznych aresztowań po zabójstwie cara.

Ignacy Hryniewiecki

Ignacy Hryniewiecki ps. „Kotek”  urodził się w polskiej rodzinie szlacheckiej herbu Przeginia w majątku w pobliżu Bobrujska. Był absolwentem Szkoły Realnej w Białymstoku. Od 1875 roku zaczął mieszkać w Sankt Petersburgu, gdzie bardzo szybko związał się z organizacją rewolucyjną „Wola Ludu”.  Jego poglądy cały czas ewoluowały.  Był jednym z założycieli konspiracyjnego pisma „Gazeta Robotnicza”.  13 marca 1881 roku , to właśnie on czekał na przejazd carskiego powozu  z carem w środku. Został wyznaczony do jego likwidacji. Gdy powóz z carem nadjechał na Newski Prospekt – główną ulicę Petersburga – Ignacy nie wachając się ani chwili rzuca bombę. Od jej wybuchu ginie zarówno rosyjski imperator jak i młody rewolucjonista.

Po śmierci Aleksandra II następuje obława na członków „Woli Ludu”. Większość  rewolucjonistów zostaje złapanai stracona.

Nowym carem w Rosji zostaje Aleksander III . Cofa on liberalne reformy swojego ojca i poprzednika.  I automatycznie staje się celem kolejnego zamachu niedobitków „Woli Ludu”.

Czytaj dalej Wola Ludu – czyli Narodnaya Volya