Aktywizacja młodego pokolenia antyfaszystów

W obecnym okresie musimy postawić na aktywizację jak najszerszego grona młodzieży w duchu lewicowym, anarchistycznym i antyfaszystowskim. Pytanie jak to osiągnąć , i co jako ruch antysystemowy możemy młodzieży zaproponować. Jak radykalny antyfaszyzm może przyciągnąć do siebie nowy narybek?

Przede wszystkim musimy podjąć działania propagandowe skierowane wobec jak najszerszego spektrum młodych ludzi.

Ulotki i plakaty antyfaszystowskie powinny pojawiać się  w najbliższej okolicy liceów i gminazjów. Mało tego, powinny być rozprowadzane przez nas także w szkołach!

Nacjonaliści przyciągnęli do siebe rzesze młodych, zafascynowanych kultem siły i pozornym „ogromem”  Ruchu Narodowego. Ksenofobia i rasizm były tutaj tak naprawdę jedynie dodatkiem.

My musimy znaleźć konkretną alternatywę aby zainteresować działaniem nowe pokolenie antyfaszystów.

Rozlepianie vlepek , kolportaż ulotek i rozklejanie plakatów – tym powinni zajmować się młodzi antyfaszystowscy aktywiści.

Musimy być bardziej otwarci na nowe, młode osoby – zachowując przy tym czujność aby uniknąć policyjnej czy brunatnej prowokacji.

Pokażmy to co mamy do zaproponowania – kolektywną siłę, zrozumienie, rozum  (czyli coś czego młodzież wśród neofaszystów nigdy nie odnajdzie) , akceptację grupy, radykalny aktywizm (który sam przez siebie nakręca do dalszego działania) , bezpieczeństwo wśród swoich i to co najważniejsze –

nasze szczytne ideały – bo anarchizm i antyfaszyzm, to jest to co jest prawdziwe!